Disclaimer en Colofon

Door deze website – villa-maecenatis.nl te bezoeken en/of op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Colofon
Tekst: Ricardo Burgzorg
Ontwerp: Wouter Wouda en Elma Studio www.elmastudio.de

Speciale dank aan: Jet van Overeem

Copyright
© 2016 Stichting Villa Maecenatis
© 2019 websiteconcept, teksten: Ricardo Burgzorg
© 2019 genoemde beeldend kunstenaars, ontwerpers, musici, dansers, choreografen, fotografen en overigen

Voor gebruik op deze website van alle niet door Stichting Villa Maecenatis zelf vervaardigde afbeeldingen en teksten op deze site is gezocht naar rechthebbenden en/of expliciet toestemming gevraagd aan en/of verleend door de rechthebbenden. Wat betreft video’s van derden is gebruik gemaakt van gangbare online platforms als Vimeo en Youtube, waarbij ervan is uitgegaan dat rechthebbenden hier toestemming voor hebben gegeven of het materiaal zelf online plaatsten zonder nadere bepaling over het online delen ervan. Mocht u onverhoopt menen dat u rechthebbende bent, verzoek ik u contact met ons op te nemen.

Stichting Villa Maecenatis behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (in tekst, audio en beeld). Het is niet toegestaan content op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Villa Maecenatis of de rechtmatige toestemming van andere rechthebbenden.

Aansprakelijkheid
De content op deze website is gekleurd door de opvattingen van Stichting Villa Maecenatis en uitsluitend bedoeld als projectinformatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Stichting Villa Maecenatis zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kan niet worden ingestaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Stichting Villa Maecenatis wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie van de hand.

Stichting Villa Maecenatis aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Stichting Villa Maecenatis niet nader beoordeeld op juistheid, actualiteit of volledigheid.

Wijzigingen
Stichting Villa Maecenatis behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.